ประเทศไทย ยื่น ขอเป็น เจ้าภาพฟุตบอลโลก 2034

สมัครแทงบอล

เจ้าภาพฟุตบอลโลก 2034

กระทรวงต่างประเทศเตรียมหารือเรื่องการขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2034 ร่วมกับอาเซียน ตามนโยบายแผนงานของ นายกรัฐมนตรีประเทศไทย ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34  ที่ผ่านมา

โดยล่าสุดทางด้าน พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมหารือกับคุณ พาทิศ ศุภะพงษ์ รองเลขาธิการฝ่ายกระทรวงต่างประเทศกรมอาเซียนเกี่ยวกับเรื่องขอเสนอเป็นส่วนหนึ่งของชาติอาเซียนในการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี 2034 เมื่อหารือเป็นที่เรียบร้อย แล้วจะเป็นขั้นตอนการส่งเอกสารให้สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ ฟีฟ่า ได้พิจารณา

ในส่วนของเอกสารที่สำคัญคือจดหมายยินยอมของภาครัฐ เพื่อยินยันว่ารัฐบาลอาเซียนสนับสนุนขอเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2034 นอกจากนี้ยังต้องมีเอกสารแผนกลุยุทธ์ในการจัดการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็น เมืองที่ใช้แข่งขัน, สนามแข่ง, สนามซ้อม, ข้อมูลแต่ละประเทศที่ใช้จัด, โรงแรม, ระบบการแพทย์, ระบบความปลอดภัย, การเดินทางคมนาคม, การเงิน, และ สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เป็นต้น

สมัครแทงบอล
Share